Bande Da Kamm Hai Bandagi Karna Phal Dena Malak Di Mauj Hai | Punjabi Motivational Thoughts

Bande Da Kamm Hai Bandagi Karna..
Phal Dena Malak Di Mauj Hai…
-Baba Nand Singh Ji..