Padarath Nu Apne Anukul Kariye ta Sukh Milda Hai | Motivational Good Quotes Thoughts (Suvichar)

Padarath Nu Apne Anukul(anusar) Kariye ta Sukh Milda Hai..
Par Je Mann Nu Apne Anukul Kariye ta Anand Milda Hai